Website Disclaimer & Privacy Policy

Uitsluiting aansprakelijkheid
RC Lebbeke tracht de informatie op haar websites zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. RC Lebbeke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar website of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan RC Lebbeke of derden en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik. voor de reproductie of het gebruik van informatie ( beeld, tekst, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Externe links
Er kunnen links naar andere websites of websites die insite op de RC Lebbeke website staan die totaal onafhankelijk opereren van RC Lebbeke en waar RC Lebbeke geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. RC Lebbeke is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Beeldmateriaal
De beelden op de website RC Lebbeke Zijn voornamelijk gemaalt door  onze huisfotograaf Dany Van Belle tenzij anders vermeld. Deze foto’s zijn genomen tijdens wedstrijden of trainingen. Beelden die U liever niet op de website hebt omdat die uw privacy schenden of andere reden zullen op aanvraag van de betrokkene zo snel mogelijk worden vervangen. Gelieve reden, en plaats op de website te melden aan de webmaster middels een simpele e-mail naar [email protected] .


Informatie van derden
RC Lebbeke is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. De verschillende nieuwsvakken op de site worden mede beheerd door derden. Ongepaste teksten zullen onmiddelijk verwijderd worden van de site de auteur kan de toegang tot het nieuwssysteem ontzegd worden. Voor uitslagen en rangschikkingen zijn wij afhankelijk van informatie van derden. Indien deze (nog) niet beschikbaar is kunnen wij deze ook niet tijdig aanpassen op onze site. We doen er alles aan om de uitslagen en rangschikkeingen zo snel mogelijk te publiceren. Indien U merkt dat dit niet zo is kan U steeds de webmaster contacteren via onderstaand contactformulier.

Privacy Statement

Anoniem bezoek
U kunt onze websites anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt wel geregistreerd en kan worden gebruikt voor statistische doeleinden, marketingactiviteiten of de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.


Registratie persoonlijke gegevens
Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan RC Lebbeke dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van RC Lebbeke hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. RC Lebbeke zal persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: R.C Lebbeke t.a.v. de heer René Mergan,  Koning Albert I straat 62, 9280 Lebbeke.

Contact webmaster
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud dan wel technische aspecten met betrekking tot deze website, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan de webmaster, via [email protected].

Wijzigingen
RC Lebbeke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of het privacy statement. Elke wijziging kan U hier terug vinden.